e-Rasporedi*

e-Rasporedi* je komponenta sistema EMIS kojom se omogućuje automatsko generiranje i printanje rasporeda sati u osnovnim i srednjim školama i fakultetima.
Aplikacija na veoma učinkovit, a istovremeno intuitivan način automatizira i optimizira kompleksni problem kreiranja rasporeda sati. Svi zahtjevi koji se uobičajeno podrazumijevaju u klasičnom načinu pravljenje rasporeda su u ovom rješenju programski implementirani. Na taj način je putem aplikacije e-Rasporedi moguće kreirati raspored prosječne škole u svega nekoliko minuta. Pripreme, koje se podrazumjevaju u svakom sličnom rješenju, traju nešto duže, ali one se rade samo jedanput i stoje na raspolaganju u svim budučim rasporedima.

Pripreme uključuju definiranje i postavljanje vremenskih i prostornih ograniničenja, kao i brojnih podešavanja kao što su maksimalan broj pauza za nastavnika sedmično ili dnevno (uobičajeno je postaviti nulu za tu vrijednost).

Programsko rješenje e-Rasporedi je testirano u praksi od strane škola i definitivno je jedna od najnaprednijih aplikacija te vrste.