e-LIBRARY

EMIS predstavlja integrirani informacioni sistem / sustav putem kojeg se automatiziraju sve administrativne procedure predviđene Zakonom u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima.
e-LIBRARY je komponenta sistema EMIS kojom se automatiziraju sve procedure u biblioteci / knjižnici škole ili fakulteta. Osnovni moduli uključuju modul za pretragu i brzo nalaženje bilo koje postojeće publikacije, modul za ažuriranje bibliotečnog fonda, modul za upravljanje procesima rezerviranja, zaduženja i vraćanja knjiga, modul za statistiku i napredno izvještavanje, upravljanje korisničkim pristupnim podacima i ulogama, sistemske procedure i drugo.